quarta-feira, 15 de setembro de 2021

JACAREÍ, 26 JUNI, 2021 BOODSCHAP VAN ONZE VROUWE KONINGIN EN BOODSCHAPPER VAN DE VREDE BIJ DE VERSCHIJNINGEN IN JACAREÍ SP BRAZILIË AAN DE ZIENER MARCOS TADEU

 JACAREÍ, 26 JUNI, 2021 


BOODSCHAP VAN ONZE VROUWE KONINGIN EN BOODSCHAPPER VAN DE VREDE  


BIJ DE VERSCHIJNINGEN IN JACAREÍ SP BRAZILIË 


AAN DE ZIENER MARCOS TADEU 


 


(Maria Allerheiligste): "Mijn lieve zoon Marcos, vandaag kom ik uit de hemel om je te zeggen: Verheug je, want jij bent het uitverkoren kind waarop Ik meer dan 550 jaar heb gewacht, om mijn verschijning van Caravaggio uit de vergetelheid en verachting van de mensheid te halen en haar eindelijk bekend en geliefd te maken bij al mijn kinderen. 


Ja, ik heb meer dan 550 jaar gewacht, om eindelijk het door mij en de Heer uitverkoren uitverkoren kind te baren, dat mijn Caravaggio-boodschap uit de vergetelheid zou halen en deze boodschap in haar totaliteit bekend zou maken aan al mijn kinderen. 


Ja, dat heb je gedaan met de film die je van mijn Caravaggio Verschijning hebt gemaakt. Ja, jullie hebben een zeer pijnlijk zwaard weggenomen dat al meer dan 550 jaar in mijn hart vastzat zonder dat iemand het weg wilde nemen. 


En terwijl alle anderen hun eigen egoïstische en kleingeestige eigenbelang nastreefden, nam jij de tijd, ook al was je ziek, om deze film te maken om mij te troosten, om mijn Caravaggio-boodschap bekend te maken en te laten gehoorzamen door al mijn kinderen. En om nog één zwaard van pijn uit mijn hart te verwijderen. 


Dank U, mijn kinderen, voor dit grote werk van liefde dat U voor mij en aan mij hebt gedaan en voor het meest pijnlijke zwaard dat U uit mijn hart hebt weggenomen.  


Voor jullie vermoeidheid bij het maken van deze film die jullie zoveel heeft gekost, dank jullie wel! 


Voor de dagen dat U hard gewerkt hebt om deze film voor mij te maken, zelfs toen U uitgeput was van de hoofdpijn die U 's nachts had, dank U wel! 


Voor je doorzettingsvermogen en toewijding bij het maken van deze film, alleen om mij te troosten en mijn boodschap bekend te maken en gehoorzaamd te worden door al mijn kinderen, dank je wel! 


Voor de tranen die je uit mijn ogen hebt geveegd om deze film voor mij te maken, ook al was ik ziek en moe, verontrust en met zoveel kruisen, dank je wel! 


Ga door mijn zoon, maak mijn boodschap van Caravaggio nog meer bekend aan al mijn kinderen, door deze film die je gemaakt hebt. Zodat mijn kinderen mij zullen kennen, van mij zullen houden, mijn boodschap zullen beleven. En zo kan ik hen leiden op de weg van gebed, bekering en boetedoening die leidt naar verlossing. 


Ik zegen je, en ik zegen ook de vader die ik je gegeven heb. Ja, ik zegen jou, mijn lieve zoon Carlos Tadeu. Ik heb jou als mijn zoon gegeven, het kind dat al meer dan 550 jaar door Mij uitverkoren is en waarop Ik gewacht heb, om mijn boodschap van Caravaggio aan al mijn kinderen bekend te maken, en hij is er met succes en lof in geslaagd om dit te doen.  


En hoeveel van mijn kinderen, die nog nooit van mijn verschijning in Caravaggio hadden gehoord en dus in deze totale onwetendheid zouden sterven, zijn er vandaag niet, als het niet was voor het kind dat ik jullie gaf. 


Nu kennen zij mijn boodschap, leven die volmaakt na en volgen mij op de weg van gebed, bekering en boete. En dit alles dankzij de zoon die Ik jullie gaf. 


Nu geloven ze in mijn goedheid, want als ze zien hoe ik mijn kleine Gianetta troost, en ook zoveel kinderen die om mijn hulp en mijn moederlijke bijstand hebben gevraagd, en ik heb hen met klinkende wonderen beantwoord.  


Nu geloven mijn kinderen in mijn goedheid, mijn barmhartigheid en mijn liefde, door mij geopenbaard in Caravaggio. Dit alles dankzij de zoon die Ik jullie gegeven heb. 


Ik heb jullie deze zoon gegeven, die voor mij is: de meest geliefde, de meest verwachte en begeerde sinds eeuwen, opdat jullie kunnen voelen hoezeer Ik jullie geëerd heb, hoezeer Ik jullie bevoorrecht heb en hoezeer Ik jullie koester, omdat Ik jullie een onschatbare schat van mijn hart gegeven heb. 


Verheugt u, verenigt u meer en meer met de zoon die Ik u gegeven heb. Hoe meer je je met hem verenigt, des te meer zul je de vlam van liefde die hij voor mij heeft en die hem ertoe heeft gebracht zoveel grote werken van liefde voor mij te doen, assimileren. 


Jullie zullen dezelfde gevoelens hebben als hij, denken als hij, handelen als hij, de behoefte voelen om mij lief te hebben. En om alles voor mij te doen, om je hele leven aan mij te wijden zoals hij, zonder het verlangen weg te nemen om jezelf te verteren in onophoudelijke vlammen van liefde voor mij, dag en nacht, zoals hij. 


En dit zal je ertoe brengen om meer werken van liefde voor mij te doen, zal je ertoe brengen om meer en meer te branden als een onophoudelijke vlam van liefde voor mij. En zo zullen jullie de zeer hoge graad van liefde bereiken waartoe Ik de zoon die Ik jullie gegeven heb reeds gebracht heb en hij is reeds gestegen door jullie inspanningen, gebeden en offers. 


En zo zullen jullie het toppunt van liefde bereiken, dat volmaakte heiligheid is. 


Ik zegen jullie en al mijn geliefde kinderen.  


Blijf elke dag mijn rozenkrans bidden, daardoor zal Ik jullie leiden naar het toppunt van de liefde, dat de heiliging is. Door de bekering heb Ik jullie uit de wereld gehaald, door de heiliging wil Ik de wereld uit jullie halen, maar Ik zal dit alleen doen met hen die heiligen willen zijn. 


Wees heiligen, en jullie zullen het toppunt van goddelijke liefde bereiken! 


Ik zegen jullie nu allemaal met liefde: vanuit Lourdes, vanuit Caravaggio en vanuit Jacareí. 
TELEFOONNUMMER TELEGRAM EN WHATSAPP: 00 55 12 98122-4242

Nenhum comentário:

Postar um comentário